Transilvania, leagănul compoziției muzicale maghiare...

Kodály Zoltán

Bartók Béla

Dohnányi Ernő

Veress Sándor

„Continuarea tradiţiei” în spiritul testamentului creaţiei lui Kodály, Bartók, Dohnányi, Veress, Ligeti.

Festival Cultural Clujean la 5-6 octombrie 2018.

Activitatea Societăţii Muzicienilor Maghiari din România (SMMR) se concentrează asupra prezentării iluştrilor compozitori maghiari, a interpeţilor, a talentelor tineri în cadrul unor concerte, organizare de zile comemorative, festivaluri, concursuri, conferinţe, workshopuri.

Începând din 1995 ne-am concentrat asupra unei singure personalităţi (Liszt, Bartók, Kodály, Dohnányi, Veress, Ligeti). Asemenea manifestări au fost Zilele Comemorative Bartók (1995), Zilele Comemorative Kodály (1997), Zilele Comemorative Zsurka Péter (1999), Zilele Comemorative Balogh Ferenc (2000), Zilele Comemorative Vermesy Péter (2008), Zilele Comemorative Franz Liszt (2011), Concerte memoriale Veress Sándor (2013), Ligeti-Workshop (2013), Zilele Comemorative Dohnányi (2015) şi Zilele Comemorative Mozart-Bartók (2016).

Mai departe...

Plan preliminar de desfăşurare

 

Marţi, 14. noiembrie, orele 19, sala Studio a Academiei de Muzică Gh. Dima

Concert cameral al trioului pentru corn de Ligeti şi Brahms / Kovács Péter violonist (Ungaria), Demény Balázs pianist (Ungaria-Romania).

Mai departe...

15:00 Vineri oct. 5.

15:30 Sâmbătă oct. 6.

18:30 Sâmbătă oct. 6.

Interpreți

Invitați