Bíró Viola

zenetudós

Biró Viola (1985–) a kolozsvári „Gh. Dima” Zeneakadémián kezdte zenetudományi tanulmányait (2004–2008), majd a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem muzikológus mesterképzésén folytatta (2008–2010). 2010-ben felvételt nyert a Zeneakadémia Doktori Iskolájának zenetudományi PhD képzésére. 2013 őszétől az MTA BTK Zenetudományi Intézete Bartók Archívumának tudományos segédmunkatársa. Lampert Verával együttműködve részt vett a Bartók Béla írásai népzenei tanulmányokat és előadásokat tartalmazó 4. kötetének közreadásában (EMB, 2016). Tervezett PhD disszertációjának keretében Bartók román népzenegyűjtéseinek kéziratos és hangzó forrásait valamint ennek a zeneszerző műveire gyakorolt hatását vizsgálja (témavezető: Vikárius László).

http://zti.hu/index.php/hu/bartok/munkatarsak/28-biro-viola